Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Wegen naar nieuw leven. Opwaarderen bedriijfsgebouwen

Wegen naar nieuw leven. Opwaarderen bedriijfsgebouwen

Wegen naar nieuw leven. Opwaarderen bedriijfsgebouwen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2013, formaat A4, 28 p.

 


'Wegen naar nieuw leven' gaat over het opwaarderen van bedrijfsgebouwen. De publicatie biedt opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs praktische informatie voor het revitaliseren, herprofileren of transformeren van bestaande bedrijfspanden: hallen en loodsen met een agrarische of industriële functie, al of niet aangevuld met een klein kantoor of kantine. Bouwkundig, constructief en installatietechnisch zijn deze gebouwen vaak zó opgezet, dat levensduurverlenging vaak een beter alternatief is dan sloop en nieuwbouw. Ingrepen zoals optoppen, overbouwen, aanbouwen, inbouwen of het vervangen van de gevels zijn gemakkelijk, snel en economisch uit te voeren én het is beter voor het milieu.

Na een bondige uiteenzetting van het overheidsbeleid en de stimuleringsregelingen voor herontwikkeling van bedrijfsgebouwen komt de brochure met heldere handreikingen voor de aanpak in de praktijk. De meeste aandacht gaat uit naar maatregelen die voor het opwaarderen van een hal het meest voor de hand liggen: gevel- en dakrenovatie (overschilderen, voorzetgevel of nieuwe gevel) en het inbrengen van een (extra) verdiepingvloer. Bij beide opties geeft de brochure de functionele en technische hoofdaandachtspunten voor planvorming, ontwerp en uitvoering. Voor gevel- en dakrenovatie (re-cladding) belicht een aparte paragraaf ook de bouwfysische aspecten.

Als extra aanmoediging tot opwaarderen worden acht voorbeeldige renovatie- en transformatieprojecten van Nederlandse bodem opgevoerd. Aan bod komen onder meer de renovaties van bedrijfshal Bakker in Urk (gevelvervanging en aanbouw) en Solar Vegro in Hengelo (inpandige renovatie, aanbouw en optoppen). In de categorie ?transformaties? vallen het dierenziekenhuis Stroowaert in Oud-Beijerland (een voormalige landbouwschuur) en schoolgebouw Dutch Healthtec Academy en SVGB in Utrecht (voorheen bedrijfspand).

'Wegen naar nieuw leven' is samengesteld binnen de werkgroep ?Recladding? van Bouwen met Staal. Hierin zijn de leveranciers van metalen gevels en daken vertegenwoordigd door de vereniging Dumebo DWS en de bouwers van metalen gevels en daken door de MDG.

download:

Wegen naar nieuw leven. Opwaarderen bedriijfsgebouwen-1.pdf