Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Kansen voor lichte verdiepinggebouwen

Kansen voor lichte verdiepinggebouwen

P.F. van Deelen, S. Bron-van der Jagt en E. Gerritsen, Kansen voor lichte verdiepinggebouwen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2004, formaat A4, 24 p.

 


Zo'n dertig procent van alle meerlaagse nieuwbouw in Nederland heeft tegenwoordig een staalskelet, al of niet met een stalen vloerconstructie. Stalen vloeren hebben een laag eigen gewicht en maken het aanbrengen van leidingen en installaties eenvoudig mogelijk. Er zijn verschillende typen stalen vloersystemen verkrijgbaar, met elk hun eigen voordelen. Deze vloertypen kunnen bij een bepaalde bouwopgave de bouwtijd bekorten en daardoor de bouw- en exploitatiekosten gunstig beïnvloeden. Bovendien beschikken ze over goede vormgevings- en afwerkingsmogelijkheden en bieden een optimale indelingsvrijheid en gemakkelijke aanpasbaarheid.

Deze brochure belicht de constructieve en bouwfysische mogelijkheden van lichte vloeren en levert daarmee een bijdrage aan de toepassing van stalen vloeren in Nederland.
Het eerste deel geeft aan de hand van uitgevoerde projecten een overzicht van de toegepaste vloertypen. Bij elke projectbeschrijving zijn de criteria vermeld waarom bij dát project voor dát type vloer is gekozen. Bij lichte constructies is de geluidsoverdracht een aandachtspunt. Eisen aan geluidwering zijn met name van belang bij woongebouwen. Deel twee van de brochure draagt hiervoor oplossingen aan. Er wordt getoond hoe de stalen draag- en vloerconstructie moeten worden uitgevoerd. Ook wordt aangegeven hoe aan zwaardere geluideisen kan worden voldaan door zwevende dekvloeren of verlaagde plafonds toe te passen.

download:

Kansen voor lichte verdiepinggebouwen-1.pdf