Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Kostenbewust bouwen met staal

Kostenbewust bouwen met staal

H. Evers, A.F. Hamerlinck en A. Dolsma (samenst.), Kostenbewust bouwen met staal, Bouwen met Staal, Rotterdam 2003, formaat A4, 20 p.

 


De brochure Kostenbewust bouwen met staal is bestemd voor bouwkostendeskundigen, ontwerpers en opdrachtgevers en biedt hulp bij de materiaalkeuze van draagconstructies voor verdiepinggebouwen.

Voor twee- en drielaagse gebouwen hebben de ruwbouwkosten van de verschillende bouwmaterialen doorgaans grote invloed op de uiteindelijke materiaalkeuze voor de draagconstructie. Daarom doet de brochure een betrouwbare, marktconforme opgave van de ruwbouwkosten van een stalen draagconstructie voor een 'standaard' kantoorgebouw van drie bouwlagen. De ruwbouwkosten omvatten de prijzen van staalskelet, vloeren, dak, brandwerende bekleding en engineering. Niet meegerekend zijn de fundering, bouwkundige onderdelen (zoals gevels en binnenwanden) en installatie-technische voorzieningen. Peildatum voor de vermelde prijzen is januari 2003, gebaseerd op offertes van meerdere toeleveranciers. Bij vergelijking met een prefab betonconstructie - voor hetzelfde gebouw en voor eenzelfde constructief ontwerp - blijken de ruwbouwkosten van staal twee-en-twintig procent lager uit te vallen.
De constructieve opzet en brandwerende oplossingen zijn ook toepasbaar voor gebouwen vanaf vier bouwlagen. Het Bouwbesluit 2003 stelt namelijk geen verhoogde brandwerendheidseisen aan niet-slaapgebouwen. Daarom gelden de kostenvoordelen van staal ook voor deze hogere gebouwen.

Om de verschillende kostenvoordelen van een staalconstructie te benutten, pleit Kostenbewust bouwen met staal voor een integrale kijk op kosten van een constructie. Daarbij worden de constructiekosten én mogelijke voordelen daarvan beoordeeld in relatie tot de bouwkundige en installatie-technische kosten en indirecte bouwkosten, zoals van transportmiddelen en bouwrente. Daarnaast kunnen ook de kosten in de gebruiksfase worden meegewogen, zoals de kosten van onderhoud en voor het milieu.

download:

Kostenbewust bouwen met staal-1.pdf