Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Bouwen op toplocaties

Bouwen op toplocaties

W.H. Verburg, Bouwen op toplocaties, Bouwen met Staal, Rotterdam 2000, formaat A4, 94 p.

 


Deze publicatie biedt in klare taal en met veel afbeeldingen architecten en bouwadviseurs een handreiking om staalframebouw te gebruiken bij het optoppen van gebouwen. Het geringe eigen gewicht en de snelle, droge wijze van monteren maken staalframebouw bij uitstek geschikt voor de herstructurering van na-oorlogse woonwijken.
'Bouwen op toplocaties' is de compacte weergave van het uitgebreide onderzoek 'The application of steel in urban habitat', waarbij behalve Bouwen met Staal, SBR, TNO Bouw en Corus waren betrokken. De theorie in het boek gaat vergezeld van praktijkoplossingen, compleet met principedetails. Ook is er aandacht voor een ontwerpstudie door Archipelontwerpers, waarin de expressieve mogelijkheden van staalframebouw zijn beproefd: grote overstekken en vrije overspanningen. De publicatie bevat verder veel algemene informatie over staalframebouw en verwijzingen naar literatuur en diverse fabrikanten.

download:

Bouwen op toplocaties-1.pdf