Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Stalen hallen

Stalen hallen

J.P. den Hollander, Stalen hallen. Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2007, formaat A4, 52 p.

 


Hallen worden gebruikt voor uiteenlopende functies: van een eenvoudige opslagloods, werkplaats of landbouwschuur tot een distributiecentrum, sporthal of ontvangsthal op een vliegveld. Hallen bestaan uit meestal één bouwlaag waarvan de lengte en de breedte van het gebouw (veel) groter zijn dan de hoogte. Afhankelijk van de functie volgt uit het programma van eisen een minimaal benodigde vrije overspanning van de hal.
Deze publicatie – bedoeld voor architecten en constructeurs – behandelt uitsluitend portaalconstructies die in beide richtingen zijn geschoord én zijn opgebouwd uit walsprofielen. Voor overspanningen tussen de 10 m en 24 m kan de ontwerper uit grafieken aflezen welk profielen hij voor de ligger en de kolommen moet kiezen en wat het eigen gewicht van het portaal is per vierkante meter.

In hoofdstuk 2 staan de constructieve uitgangspunten voor de grafieken. Verder beschrijft dit hoofdstuk de twee verbindingen tussen ligger en kolom die de ontwerper kan kiezen: een scharnierende of een flexibele verbinding.
Hoofdstuk 3 bevat de vierentwintig ontwerpgrafieken met een handleiding voor het gebruik. Hoofdstuk 4 geeft informatie om van een portaal de kosten te kunnen bepalen. Voor verschillende typen hallen wordt een prijsindicatie gegeven voor de prijs per kilogram staal.
De hoofdstukken 5 en 6 behandelen twee ontwerpaspecten die (indirect) invloed kunnen hebben op de constructie of het ontwerp van de totale hal: wateraccumulatie en brandveiligheid.
De bijlage tenslotte bevat een uitgewerkt rekenvoorbeeld vanaf het bepalen van de belastingen op het portaal tot de volledige toetsing volgens de TGB 1990. Hiermee kan de constructeur de berekeningsmethodiek en toetsing volgen die zijn gebruikt om de profielen te bepalen.

download:

Stalen hallen-1.pdf