Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten

Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten

W.H. Verburg (samenst.) en K. Peterse (interviews), Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten. Ontwerpboek voor architecten, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2005, formaat 24x31 cm, 208 p.

 


Verdiepinggebouwen met een staalskelet zijn in Nederland een vertrouwd beeld geworden. De afgelopen tien jaar heeft het bouwen met staal voor utiliteitsgebouwen tot zes bouwlagen zelfs een grote vlucht genomen. De keuze van de draagconstructie voor een verdiepinggebouw maakt steeds vaker deel uit van een afwegingsproces, waarbij naast de materialen en de technieken voor de constructies ook bijvoorbeeld de afbouw, de installaties en de toekomstige flexibiliteit zijn betrokken. Voor een dergelijke integrale ontwerpaanpak is, zeker voor grootschalige projecten, een compleet ontwerpteam nodig van opdrachtgever, architect, constructeur, bouwfysicus, installateur en bouwer. Bij veel van deze partijen ontbreekt het nog vaak aan actuele kennis om in staal te kunnen ontwerpen en te bouwen.
Dit boek is vooral bedoeld om de kennis toegankelijk te maken die in de Nederlandse praktijk is opgedaan met staalskeletbouw. Met deze informatie krijgen ontwerpers een beter inzicht in de technische en financiële consequenties van hun keuze voor staal. Het eerste deel gaat in op de belangrijkste ontwerpaspecten die samenhangen met het toepassen een staalconstructie, zoals de keuze van de vloerconstructie, detailleren, brandveiligheid, conserveren en duurzaam bouwen.
In het tweede deel worden dertien recente Nederlandse projecten met een staalconstructie beschreven. Van elk project licht de ontwerper, via een interview, toe welke overwegingen en argumenten hebben geleid tot de keuze voor staal. De gekozen projecten vormen een afspiegeling van projecten waarin de staalconstructie een rol speelde in het architectonische en bouwkundige ontwerp.

download:

Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten-1.pdf