Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Aardbevingsbestendig ontwerpen

Aardbevingsbestendig ontwerpen

R.H.J. Bruins, C.A. Dol, B. Elferink, H. Gietema, H.G. Kraaijenbrink, M.B.J. van Odenhoven, P. Ratchatasavee en M.M.J. Spanenburg, Aardbevingsbestendig ontwerpen. Rekenvoorbeelden volgens NPR 9998 (2015) (Technisch dossier 5), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2018, formaat A4, 166 p.

 


Dit technisch dossier maakt constructeurs vertrouwd met het rekenen met aarbevingingsbelastingen volgens NR 9998 (2015). Aan de hand van vijf rekenvoorbeelden wordt de berekeningsaanpak toegelicht en uitgewerkt voor een vierlaags kantoorgebouw met een staalskelet met betonnen vloeren (rekenvoorbeeld 1 en 2) , een bestaand (voornamelijk éénlaags) schoolgebouw in staal (rekenvoorbeeld 3), een stalen bedrijfshal (rekenvoorbeeld 4) én het versterken met staal van een rij woningen van kalkzandsteen met betonnen vloeren (rekenvoorbeeld 5).
De rekenvoorbeelden zijn besproken en gecontroleerd door TC 13 (Aardbevingsbestendig ontwerpen) van de vereniging Bouwen met Staal. De rekenvoorbeelden sluiten aan op twee themanummers over aardbevingsbestendig ontwerpen van het vakblad Bouwen met Staal, zie nr. 248 (december 2015) en nr. 255 (februari 2017).

download:

Aardbevingsbestendig ontwerpen-1.pdf