Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Koudgevormde profielen

Koudgevormde profielen

M.C.M. Bakker, H. Hofmeyer, K.H. Chan, H.A.F. Spies, M. Terink en L. Visschers, Koudgevormde profielen. Rekenvoorbeelden volgens Eurocode 3 (Technisch dossier 4), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010, formaat A4, 78 p.

 


'Technische dossier 4' maakt constructeurs vertrouwd met het rekenen aan koudgevormde profielen via rekenvoorbeelden volgens NEN-EN 1993-1-3 (Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-3. Algemene regels. Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen).
Hoofdstuk 1 is een inleiding en geeft een overzicht van de meest belangrijke instabiliteitsvormen van dunwandige staalprofielen. Daardoor moet worden gerekend met een gereduceerde (effectieve) doorsnede. Voor de rekenvoorbeelden in hoofdstuk 2 zijn profielen gekozen met een relatief grote breedte/dikte-verhouding van de plaatdelen om het rekenen met effectieve
doorsneden te verduidelijken. Voor de rekenvoorbeelden in hoofdstuk 3 en 4 zijn in de praktijk gebruikelijke profielafmetingen gehanteerd, met een verwijzing naar de (in hoofdstuk 2 beschreven) Excel-spreadsheets. Deze programma's zijn gratis te downloaden op http://www.bouwenmetstaal.nl onder 'tools' (koudgevormde profielen, spreadsheets).

download:

Koudgevormde profielen-1.pdf