Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Parkeren op of onder stalen bedrijfshallen

Parkeren op of onder stalen bedrijfshallen

P.F. van Deelen (red.), Parkeren op of onder stalen bedrijfshallen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2005, formaat A4, 20 p.

 


De brochure 'Parkeren op of onder stalen bedrijfshallen' informeert ondernemers, projectontwikkelaars, gemeentelijke overheden en ontwerpers over de financiële consequenties van het parkeren óp het dak of ónder het gebouw. Voor het programmeren en ontwerpen van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen is de brochure te gebruiken voor het overwegen van varianten op het gebruikelijke parkeren náást het gebouw.
De publicatie geeft een samenvatting van een onderzoek door de werkgroep 'Meerlaagse hallen' van Bouwen met Staal. In deze werkgroep zijn alle disciplines binnen de bouw vertegenwoordigd: van ontwikkelaar tot en met staal-producent. Na een inleiding over intensief ruimtegebruik en de gevolgen voor huidige én toekomstige bouwopgaven volgen de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Een algemene conclusie luidt dat parkeren op of onder het gebouw altijd valt te overwegen voor gangbare bedrijfshallen op duurdere locaties.
De brochure vervolgt met een beschrijving van vier parkeeropties bij een standaardbedrijfsgebouw met een stalen hoofddraagconstructie. De vier opties voor parkeren zijn:
- op het maaiveld;
- onder het gebouw (al of niet verdiept);
- in de kelder; én
- op het dak.

Voor elke optie worden de investeringskosten geraamd en de verhoudingen geschetst tussen de (extra) investeringskosten en de besparing op grondkosten. Hieruit blijkt onder meer dat naarmate de grondprijs stijgt, het alternatieve parkeren financieel aantrekkelijker wordt. Bij de vier verschillende parkeermogelijkheden vertonen de investeringkosten per m2 standaardbedrijfsgebouw nauwelijks verschillen. De publicatie sluit af met (bouwkundige) tips voor parkeren op het dak van nieuwe én bestaande bedrijfsgebouwen.

download:

Parkeren op of onder stalen bedrijfshallen-1.pdf