Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Duurzame verbindingen

Duurzame verbindingen

W.H. Verburg, Duurzame verbindingen. Corrosiebestendig en onderhoudsarm detailleren van staalconstructies, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2007, formaat A4, 16 p.

 


Voor het berekenen van staalconstructies zijn talloze handboeken, tabellen en normen beschikbaar.  Al deze publicaties besteden nauwelijks aandacht aan (het voorkomen van) corrosie, terwijl dit toch een van de belangrijkste factoren is in de onderhoudskosten van een staalconstructie. De publicatie 'Duurzame verbindingen' geeft aan op welke wijze met het aspect corrosie rekening kan worden gehouden in het ontwerp. Eerst wordt ingegaan op de invloed van het klimaat waarin de constructie zich bevindt op de constructieconservering. Vervolgens wordt het principe en het belang van de onderhoudscyclus onder de aandacht gebracht. Tenslotte worden aanbevelingen gegeven voor het ontwerp en de uitvoeringen om corrosie – en de kosten daarvan – te beheersen.

download:

Duurzame verbindingen-1.pdf