Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gratis Publicaties

« terug naar publicaties

omslag Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating

Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating

A.F. Hamerlinck, Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010 (2e druk), formaat A4, 16 p.

 


In Nederland is het toepassen van een brandwerende coating – of brandwerende verf – de laatste jaren sterk toegenomen. Met een dergelijke coating is het bijvoorbeeld mogelijk een stalen draagconstructie in het zicht te laten en tegelijkertijd de brandwerendheid te verhogen. De kwaliteitsrichtlijn geeft gemeenten een éénduidig instrument voor het goedkeuren van het toepassen van brandwerende coatings. De publicatie geeft algemene richtlijnen én de benodigde meet- en controlepunten voor een correcte toepassing in elke fase: voorbereiding, applicatie, transport, eventuele tussentijdse opslag, montage, reparatie en inspectie.

De gemeente Rotterdam heeft in 2003 meegewerkt aan de 1e druk en sindsdien geldt de kwaliteitsrichtlijn als een voorwaardelijk toepassingsdocument in Rotterdam. De richtlijn is daarna ook in andere gemeenten op grote schaal toegepast. Het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) heeft de totstandkoming van de richtlijn ondersteund.

De 2e druk van de 'Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating' is samengesteld in overleg met de Productwerkgroep Brandwerende Coatings van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN).

download:

Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating-1.pdf